Навчальний процес

           

 

Дошкільний навчальний заклад спрямовує освітній процес через програми розвитку дитини  дошкільного віку

“Українське дошкілля” та «Дитина в дошкільні роки».

                                                                                                                

Головна мета дошкільного закладу:

 • Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.
 • Оновлення змісту дошкільної освіти через створення умов для збереження та покращення
 • фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я дітей.
 • Забезпечення корекційної спрямованості  навчально-виховного процесу.
 • Розвиток креативних здібностей дошкільників.
 • Забезпечення наступності в системі «Дитячий садок – сім’я - школа» шляхом розширення форм здобуття дітьми 5-ти річного віку дошкільної освіти.                                                         

  

 

Пріоритетні напрямки роботи:

Художньо-естетичний,

фізкультурно-оздоровчий,

корекційно-відновлювальний

 

Інноваційна діяльність:

 • Педагогіка М. Монтессорі
 • ТРВЗ
 • І.О.  Ликова «Кольорові долоньки»
 • С.Н. Ніколаєва  «Екологічне виховання»
 • І.В. Залигіна  «Я – творець»
 • М.М. Єфіменко «Театр фізичного виховання»
 • Л.Б. Фесюкова «Виховуємо казкою»
 • Л.І. Ковальчук «Навчаємо правил безпеки»
       

                      Завдання дошкільного навчального закладу № 336:

Створити належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу;
Формувати механізми саморозвитку дошкільника, розширення свідомості дитини, сприяння її свідомому існуванню;
Розвивати базові якості особистості;
Навчити дошкільника жити у злагоді з довкіллям та із самим собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитись до життя, довіряти людському оточенню, відчувати себе захищеним ними, орієнтуватися в ньому; навчити відповідальності за себе, сім’ю, спільноту;
Збагачувати дитячі види діяльності, сприяти вільному й конструктивному розгортанню дошкільниками свого особистісного буття;
Створити культурне середовище, залучати до світу національної та світової культури;
Визначити «зону найближчого розвитку» кожної конкретної дитини;
Оснащувати дошкільника навичками практичного життя, виробляти гнучкість поведінки, виховувати творче ставлення до дійсності; вправляти в умінні виявляти волю, впливати нею на імпульсивні бажання;
Враховувати особистий досвід дошкільника, вікові та індивідуальні особливості;
Забезпечувати гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника;
Задовольняти   потреби   громадян у   вихованні та навчанні дітей дошкільного віку;
Мати єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу;
Забезпечувати наступності і перспективності між дошкільною освітою і початковою школою.
 

  Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 336 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», Концепції дошкільного виховання в Україні, Статуту закладу (реєстраційний № 1 2241 0200 0004 6543 рішення № 35/45 сесії міської ради V скликання від 08.04.2009року), «Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій, Інструктивно – методичного листа «Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладу», Коментаря до Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

         Заклад працює за програмами: групи раннього, молодшого та середнього віку за програмою “Українське дошкілля” та групи старшого віку за програмою «Дитина в дошкільні роки».

                Навчально-виховний процес у закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження.

 

Працюють гуртки та студії:

 • Студія театральної творчості «Крок до зірок»
 • Фізкультурно-оздоровчий гурток «Радість руху»
 • Гурток оздоровчої гімнастики з елементами йоги
 • Вокальний гурток «Дзвінкі голосочки»
 • Хореографічний гурток «Танцюють всі»